Czekając na pasażerów

  •  skomentuj to zdjęcie

dorożka, rynek, kraków, cracow